Melkbosstrand NG Kerk

Ligdraers van Jesus

Melkbosstrand NG Kerk - Ligdraers van Jesus

Afkondigings

Enkelvroue Selgroep
Indien daar dames is wat by ons wil aansluit vir die 40Dae, is julle welkom.

Barbara Rheeder 081 3542914

OGG-BYEENKOMSTE
Ons wil u net herinner aan die maandelikse OGG-byeenkomste wat op ons kerk se almanak aangedui word.
Kontak gerus vir Elana de Villiers by:
072 4190402 elanadevilliers@gmail.com

GHOLFDAG – 6 SEPTEMBER 2013
4 Bal Alliansie
Koste: R480 / speler
Ingesluit is ‘n halfweg-ete, prysuitdeling en verversings.
Kontak: Lukas Theron 0825567446

BELOFTE PROJEK

God sê ons moet Hom herinner aan Sy beloftes. Jes 62:6 ’Julle wat die Here aan sy beloftes moet herinner, julle moenie stilbly nie.’ Ons hele gemeente gaan tydens die 40 dae saam soek na beloftes wat ons ervaar God vir ons as ‘n gemeente en gemeenskap belowe. Wanneer jy daaroor gebid het en ervaar dat dit regtig vir ons bedoel is, bring jy die skrifgedeelte vir ons. Gee dit in by die kerkkantoor of e-pos dit na: Marie Coad  coadmarie@gmail.com.
Die skrifverwysing moet duidelik gemeld word en die vers moet ‘n maksimum van 20 woorde bevat.  n Bedrag van R10 per skrifgedeelte moet asb by die kerkkantoor inbetaal word meld asseblief duidelik dit is vir die Belofte-projek.
Die beloftes sal weekliks tydens die 40 dae (en selfs daarna) gedruk word op ‘n plastiek- plaatjie (perspex) en dan iewers by die kerk vasgesit word, sodat ons as gemeente dit gereeld kan lees en God aan Sy beloftes oor ons herinner.

Gebedsversoeke

GEBEDSMUUR
Daar word gewerk aan ‘n 24/7-gebedsmuur vir ons Weskusstreek.Ons is op soek na voorbidders wat bereid is om elke week vir ‘n vasgestelde uur in te tree vir onder andere herlewing, redding van ongelowiges en politieke en sosiale geregtigheid in ons streek. Sodoende sal daar elke uur van elke dag vir ons streek gebid word.
Kontak asb: Danie Malan 0828498557 of Hansie Cronjé 021 5545660 skakel.

VOORBIDDING VIR SIEKES
Hennie Jonker, 021 5532520, 84 On Beach 104, voorbidding.
Christo Pruis, 021 553 3499 of 083 3775936, Clipperstr. 29. Voorbidding vir Christo se pa wat ernstig siek is.
Beatrix Lourens, 072 7285843, Muirfield Crescent 40, voorbidding.
Tos le Roux, 021 553 3552 of 022 952 1626, 8ste Laan 9, voorbidding.
Helé Kritzinger,  082 6909120, Commailleweg 56, voorbidding.
Rentia Thiart, 0786096084, 021 553 2527, Island View G01, voorbidding.
Mike Schneider, 021 5533218, Kompanieweg 10, voorbidding.
Tannie Betsie de Waal, 084 0253304, Commaille 67, voorbidding.
Louisa Malan, 083 6574861,18de Laan 6, voorbidding.
Dalene Louw, Partridge Place 4,  0846532337 of 021 5532337, voorbidding vir haar dogter.
Merlé Barnard, Manatoka Heights 3, Melkbosch Village, 082 7615922, voorbidding.
Anna Louw, Batoweg 86, 084 4169529, hospitaal.

SIMPATIE †
Simpatie aan Wilhelm en Louise van der Westhuizen en gesin, Goedehoopstr 9, 021 553 2427, met die heengaan van Wilhelm se ma Susan, van Sea Park.

Simpatie aan Marius en Wilna Falck en gesin, Le Seuerstr. 2, 083 3416659, met die heengaan van Marius se moeder.

Sondag 12 Mei 2013

8:45 Eerste diens

10:15 Tweede diens

Melissa

Senior kategeseskool tydens eerste diens in die saal en die belydenisklas in die koffiekroeg

Laerskooljeug woon eerste deel van tweede diens by en verdaag daarna na kategeseklasse.

Deurkollekte: Sin. Kol. Gemeenteontwikkeling

18:00 Gebedsbyeenkoms

Pinkster begin
19:00 Aanddiens
Dr Hennie

Pinkster 12-16 Mei 2013
Tema: Geseënd is die…..
Matteus 5:1-12
Prediker: Hennie Swanepoel

12 Mei- Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is (Mat. 5:3)
13 Mei- Geseënd is die wat treur (Mat. 5:4)
14 Mei- Geseënd is die sagmoediges (Mat. 5:5)
15 Mei- Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is (Mat. 5:6)
16 Mei- Geseënd is die wat barmhartig is (Mat. 5:7)
Kom geniet die heerlike warmte van God se Woord. Ons gaan lekker saam sing en daar sal elke aand ‘n teetjie en verversings wees.

Gebedsversoeke 6 Mei 2013

GEBEDSVERGADERING
“Gebed is die suurstof van ‘n Christen se geloofslewe.”
Almal wat belangstel om betrokke te wees by die beplanning van gebedsaksies in ons gemeente word hartlik uitgenooi na ‘n vergadering Maandagaand 6 Mei om 18:00 in die koffiekroeg. Ons het ‘n ervare persoon betrek wat ons bietjie gaan leiding gee met die beplanning van ons gebedsaksies in die gemeente. Ons sal 19:00 klaar wees wanneer die ander vergaderings begin.
GEBEDSMUUR                                                                                                              Daar word gewerk aan ‘n 24/7 gebedsmuur vir ons Weskusstreek. Ons is opsoek na voorbidders wat bereid is om elke week vir ‘n vasgestelde uur in te tree vir onder andere herlewing, redding van ongelowiges en politieke en sosiale geregtigheid in ons streek.  Sodoende sal daar elke uur van elke dag vir ons streek gebid word. Belangstellendes kan vir Danie Malan 0828498557 of Hansie Cronjé 021 5545660 skakel.

VOORBIDDING VIR SIEKES
Hennie Jonker, 021 5532520, 84 On Beach 104, voorbidding.
Christo Pruis, 021 553 3499 of 083 3775936, Clipperstr. 29. Voorbidding vir Christo se pa wat ernstig siek is.
Beatrix Lourens, 072 7285843, Muirfield Crescent 40, voorbidding.
Wilhelm en Louise van der Westhuizen, Goedehoopstr 9, 021 553 2427, se ma Susan, voorbidding.
Tos le Roux, 021 553 3552 of 022 952 1626, 8ste Laan 9, voorbidding.
Helé Kritzinger, 082 6909120, Commailleweg 56, voorbidding.
Rentia Thiart, 0786096084, 021 553 2527, Island View G01, voorbidding.
Mike Schneider, 021 5533218, Kompanieweg 10, voorbidding.
Tannie Betsie de Waal, 084 0253304, Commaille 67, voorbidding.
Louisa Malan, 083 6574861,18de Laan 6, voorbidding.
Dalene Louw, Partridge Place 4, 0846532337 of 021 5532337, voorbidding vir haar dogter.

Pinkster 12-16 Mei 2013

Tema: Geseënd is die….. 

Matteus 5:1-12

Prediker: Hennie Swanepoel

12 Mei- Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is (Mat. 5:3)

13 Mei- Geseënd is die wat treur (Mat. 5:4)

14 Mei- Geseënd is die sagmoediges (Mat. 5:5)

15 Mei- Geseënd is die wat honger en dors na wat reg is (Mat. 5:6)

16 Mei- Geseënd is die wat barmhartig is (Mat. 5:7)

Kom geniet die heerlike warmte van God se Woord. Ons gaan lekker saam sing en daar sal elke aand ‘n teetjie en verversings wees.

Heidelbergse Kategismus: Sondag 14

Nativity
Die maagdelike geboorte van Jesus is een van die basiese leerstellings van die Christelike geloof wat vandag toenemend, selfs deur mense in die “kerk”, ontken word.

Waarom is dit vir ons belangrik dat Jesus uit ‘n maagd gebore is?

Jesus is die Ewige Seun van God. Hy het nie die “Seun” geword omdat Hy uit ‘n maagd gebore is nie nie. Hy is uit ‘n maagd gebore OMDAT hy die Seun van God is, SODAT Hy ook volledig mens kon wees! En omdat Hy die Seun van God is, en ook waarlik mens is, kan Hy werklik vir ons ‘n Heilige en onskuldige middelaar wees. Een skuldige kan mos nie vir iemand anders se skuld betaal nie!

Aan dié wie vandag, ook in die NG Kerk, beweer dat die maagdelike geboorte nie belangrik is nie, kan ons maar net sê: Kom om Jesus wil tot bekering!

Die spreker vandag is Jason Helopoulos

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Continue reading